HOEVERS ARBOZORG

Focus op veiligheid en gezondheid op de werkplek

HOEVERS ARBOZORG

Onderzoek naar een gezonde werkplek helpt klachten en ziekteverzuim voorkomen

HOEVERS ARBOZORG

Met een actuele eigen RI&E werken aan veiligheid en gezondheid

HOEVERS ARBOZORG

Verstandig werken met gevaarlijke stoffen voorkomt schade aan gezondheid en beroepsziekten

HOEVERS ARBOZORG

Gezond werken op kantoor en de thuiswerkplek

HOEVERS ARBOZORG

Specialisten in arbeidshygiëne & veiligheid op de werkplek. Wij helpen organisaties, die net als wij werken aan een veilige, gezonde en duurzame werkomgeving.

U

ONDERZOEK

Deskundig onderzoek met een no-nonsense aanpak en een helder antwoord: uitvoeren RI&E, toetsen RI&E, blootstelling schatten aan geluid, gas, damp, stof, beoordeling van binnenklimaat, ergonomie, veiligheidscultuur en meer.

i

ADVIES

Praktische en transparante adviezen vindt u terug in onze rapportages en presentaties: kort, bondig en met aandacht afgestemd op uw specifieke werksituatie met oplossingen waar u direct mee aan de slag kunt.

TRAINING

Enthousiaste en persoonlijke trainingen met direct in de praktijk toepasbare kennis: voor specifieke doelgroepen zoals de preventiemedewerkers, OR (VGW-commissie) of gerichte thema’s zoals veiligheidscultuur en -bewustzijn.

WAAR WIJ DAGELIJKS AAN WERKEN

GEZONDHEID

Beperken blootstelling aan stof, gas en damp
Een comfortabel binnenklimaat
Minder schadelijk lawaai

VEILIGHEID

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Preventiemedewerker ondersteuning
Stimuleren veiligheidsgedrag en -cultuur

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE | RI&E

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E of RIE) is hét startpunt voor een goede en structurele zorg voor arbeidsomstandigheden (arbo) in een organisatie: veiligheid en gezondheid van het werk. Uit verschillende onderzoeken van het Ministerie van SZW blijkt dat 45 tot 50% van de bedrijven in Nederland niet beschikt over een RI&E (Jaarverslag 2018 Inspectie SZW, Arbobalans 2018, WEA 2016).

preventiemedewerker

Iedere organisatie moet een of meerdere deskundige medewerkers hebben voor arbo en preventie: de preventiemedewerker (s). Deze medewerker is actief met de arbeidsrisico’s uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), verbetermaatregelen uit het plan van aanpak (PVA) en het geven van adviezen aan werknemers, werkgever en de ondernemingsraad.

Het is geen verplichting voor de preventiemedewerker om een training te volgen. Dit wordt wel aangeraden wanneer de medewerker of werkgever onvoldoende kennis en vaardigheden heeft. HOEVERS Arbozorg biedt een praktische en interactieve training waarmee u een solide basis legt voor uw werkzaamheden als preventiemedewerker.

een greep uit onze klanten

BLIJF UP-TO-DATE

Laatste week voor aanmelden training Preventiemedewerker

Laatste week voor aanmelden training Preventiemedewerker

Ben jij preventiemedewerker #arbo maar nog niet scherp genoeg om alle gevaren te herkennen, risico's te beoordelen en deze aan te pakken? Volg dan op 21 september (+ 12 oktober) de training preventiemedewerker >>> bij HOEVERS Arbozorg! En zorg dat je de appel...

Lees meer