ONDERZOEK GELUID DOOR METEN

Voorkom de kans op gehoorschade. Door geluid te meten en vervolgens de juiste actie te ondernemen

LOPEN UW MEDEWERKERS KANS OP DOOF WORDEN?

Jaarlijks wordt in Nederland ongeveer 2.500 keer de beroepsziekte ‘gehoorschade door het werk’ gemeld bij het Centrum voor beroepsziekten. Werken uw medewerkers met machines, gereedschappen of in situaties waar veel lawaai ontstaat? En u bent niet helemaal zeker of dat vroeg of laat zou kunnen leiden tot gehoorschade bij uw medewerkers? Of zijn medewerkers ‘laks’ met het dragen van gehoorbescherming en zijn ze onvoldoende bewust van het doof kunnen worden op het werk?

Voor duidelijkheid, passende maatregelen en voor extra bewustwording is het verstandig (en verplicht) om aan de hand van een meetplan het geluid te meten.

METEN = WETEN

Een geluidsmeter aan zetten en vasthouden is eenvoudig en kan iedereen. Er zijn zelfs smartphone apps voor, waar wij ons met onze dienstverlening nieuwe digitale media specifiek op richten. Maar op de juiste wijze betrouwbaar meten is nodig om de resultaten goed te kunnen interpreteren en te toetsen aan de wettelijke en gezondheidskundige grenswaarden. Wij werken met geijkte geluidsmeters en volgen op een praktische wijze de internationale normen (ISO-EN-NEN) voor het meten en beoordelen van geluid op de werkplek.

Wij betrekken u of uw preventiemedewerker(s) bij het opstellen van het meetplan én de uitvoering van de metingen om het maximale uit de meetperiode én -kosten te halen.

Onze arbeidshygiënisten die veel ervaring hebben en weten wat nodig is om goed te meten.

Stap 1

Intake vraag en omvang (afdelingen, functies, ruimten)

Stap 4

Verwerken en beoordelen meetresultaten en aanvullende gegevens

Stap 2

Offerte voor opstellen op basis meetplan

Stap 5

Rapportage met conclusies en advies over maatregelen indien nodig

Stap 3

Metingen volgens meetplan in samenwerking met opdrachtgever

Stap 6

Nabespreking met opdrachtgever

WAAROM LATEN METEN?

een Veel organisaties beschikken over een geluidsmeter en het instrument is eenvoudig bedienbaar dus waarom zou je investeren in een onderzoek door een arbeidshygiënist van HOEVERS Arbozorg?

Op deze meters zit zelden de mogelijkheid om het gemiddeld geluidsniveau te meten.

Bij veel geluidsonderzoeken richt men zich vaak op de bron maar een meting aan een geluidsbron zegt weinig over de gemiddelde blootstelling van een medewerker.

Zelden wordt een daggemiddelde voor een (functie van een) medewerker berekend, terwijl de grenswaarde betrekking heeft op het daggemiddelde.
Wij richten ons met de meetstrategie op de medewerkers en op het gemiddeld geluidsniveau van een dag.

Z

Geijkte geluidsmeters

Z

Geluidsmeters die tijdgewogen gemiddelde kunnen meten

Z

Daggemiddelde voor medewerkers worden gemeten / berekend

Z

De mate van mee werkzaamheid opdrachtgever kan de kosten van het onderzoek reduceren

Z

Metingen helpen bij het vergroten van bewustzijn van het risico op gehoorschade

Z

Ook met advies over oplossingsrichting

Z

Duidelijkheid over kans op gehoorschade op de werkplek