RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE (RI&E)

Continu werken aan veiligheid en gezondheid

Het nut van een RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE (RI&E)?

Een goed uitgevoerde RI&E leidt tot inzicht in de veiligheid en gezondheid binnen uw organisatie. Waar liggen de risico’s en wat kan er gedaan worden om deze risico’s te minimaliseren. Door hier doorlopend aan te werken wordt het veiliger en gezonder. En dit levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en aan de totale continuïteit van uw organisatie.

RI&E met HOEVERS Arbozorg

risico-inventarisatie & -evaluatie | RI&E

HOEVERS Arbozorg kan u op verschillende manieren ondersteunen om te komen tot een goede en praktische RI&E inclusief plan van aanpak. De aanpak is maatwerk en afhankelijk van de eigen mogelijkheden van de organisatie. Is er voldoende kennis en tijd in de organisatie aanwezig om de RI&E uit te voeren, prima! Wij kunnen de toetsing van deze zelf uitgevoerde RI&E voor u verzorgen door één van onze kerndeskundigen. Is de kennis en tijd beperkt dan kunnen wij u een deel van de inventarisatie uit handen nemen of interne medewerkers begeleiden bij de uitvoering. Wanneer er geen kennis en tijd aanwezig is kunnen wij u ook de volledige uitvoering van de RI&E uit handen nemen. Voor elke vorm van uitvoering is het doel uiteindelijk hetzelfde, komen tot een dynamische RI&E die een goed en praktisch beeld geeft van de veiligheid en gezondheid binnen uw organisatie. En met een plan van aanpak waarmee daarna systematisch gewerkt kan worden aan verbeteringen.

Kies de RI&E die bij u past

Bij de RI&E kunt u kiezen! Vanu voert zelf uit, wij toetsen alleen het eindresultaattotwij voeren uit, u doet (bijna) niets” (beantwoord alleen onze vragen en leid ons rond bij bezoek).

De werkwijze die het beste werkt, is afhankelijk van uw situatie: aanwezige kennis, beschikbaarheid branche RI&E-instrument, organisatiecultuur, beschikbaarheid van budget, tijd et cetera.

U voert zelf RI&E uit – Wij toetsen

Toetsing/beoordeling van uw zelf uitgevoerde RI&E. Wanneer uw organisatie minder dan 25 medewerkers in dienst heeft en u maakt gebruik van een erkende branchemethodiek (aangegeven op www.rie.nl met een groen vinkje) hoeft u de RI&E niet te laten toetsen: mag wel!

Heeft uw organisatie minder dan 1 medewerker in dienst (minder dan 40 uur) dan bent u ook vrijgesteld van toetsing. In alle andere gevallen is een toetsing (oordeel over actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid) van de RI&E wél een verplichting.

Hoe de toetsing in de praktijk moet plaatsvinden, ligt niet wettelijk vast. De werkwijze wordt in onderling overleg afgestemd tussen de klant en de toetsende kerndeskundige of arbodienst. De Richtlijn voor gecertificeerde Arbodiensten stelt dat een bezoek aan de organisatie onderdeel uitmaakt de toetsing. Een (zelfstandige) gecertificeerde kerndeskundige als een Arbeidshygiënist (AH) of Hogere veiligheidskundige (HVK) valt niet onder die richtlijn en kan daar van afwijken.

Bij hercertificering van kerndeskundigen wordt de argumentatie van afwijkende werkwijzen wel beoordeeld. Praktisch gezien: meer dan 25 medewerkers OF er wordt geen erkende branche RI&E-model gebruikt => aan de toetsing is een of zijn meerdere bedrijf- of locatiebezoeken nodig. Bij meerdere locaties/vestigingen kan een steekproef voldoen. HOEVERS Arbozorg kan en mag de toetsing voor u verrichten want wij zijn en beschikken over gecertificeerde kerndeskundige(n).

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op.

U voert uit, wij begeleiden (proces) en toetsen eindresultaat

RI&E uitvoering in samenwerking met HOEVERS Arbozorg. Hierbij begeleidt en adviseert HOEVERS Arbozorg uw organisatie en de RI&E-uitvoerder bij het uitvoeren van de RI&E.

In overleg met u zal bepaald worden wat u zelf kunt en wil doen en wat HOEVERS Arbozorg voor u doet. Het eindresultaat wordt altijd nog formeel getoetst.

Het leereffect voor de RI&E-uitvoerder is groot en kan op maat worden afgestemd. Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op.

Wij voeren voor u uit, geen (extra) toetsing nodig

RI&E uitvoering uit handen geven aan HOEVERS Arbozorg. Hierbij besteedt u de gehele uitvoering van de RI&E uit aan HOEVERS Arbozorg. Eerst zal tijdens een bezoek met u overlegd worden hoe de aanpak eruit zal zien en wat uw verwachtingen zijn. Aan de orde komen: de werkwijze, interviews, wel/niet gebruik vragenlijsten, rapportageformat. Door deze manier van werken kunnen wij maatwerk leveren. Een toetsing achteraf is niet nodig omdat de uitvoering in handen is van een (voor de Arbowet) gecertificeerde Arbeidshygiënist of Hoger Veiligheidskundige. Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op.

Mevr. / Dhr. / Anders(Vereist)

Naam(Vereist)

Digitale RI&E

Overzicht houden op voortgang van maatregelen die voortkomen uit de RI&E? Alle arbo-documentatie digitaal bij elkaar? Permanente inzage reeds gerealiseerde verbeteringen? Dan… is AMS, ons digitale RI&E en arbo-managementsysteem iets voor uw organisatie!

AMS (ArbomanagementSysteem) is ontwikkeld op basis van een visie op integrale arbozorg. Het beoogt de structuur, de samenhang en de voortgang van alle activiteiten op het gebied van veiligheid en gezondheid te bevorderen en te faciliteren.

Waarom een RI&E samen met HOEVERS Arbozorg?

HOEVERS Arbozorg kan u op verschillende manieren ondersteunen bij uw RI&E: Vanu voert zelf uit, wij toetsen alleen het eindresultaattotwij voeren uit, u doet (bijna) niets” (beantwoord alleen onze vragen en leid ons rond bij bezoek). De werkwijze die voor u het beste werkt, is afhankelijk van uw situatie: aanwezige (RI&E)kennis, beschikbaarheid van RI&E-branche-instrumenten, organisatiecultuur, beschikbaarheid van budget, tijd et cetera.

Voorafgaand aan de RI&E brengen wij samen met de organisatie in kaart wat de wensen en mogelijkheden m.b.t. de RI&E zijn. Wat is er in het verleden al gedaan aan het minimaliseren van risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid. Hoe uitgebreid moet de RI&E uitgevoerd gaan worden. Wie gaan er betrokken worden bij de uitvoering en hoe gaan medewerkers betrokken worden zodat zij ook aan kunnen geven waar aandachtspunten ervaren worden. Op basis van deze informatie brengen wij een vrijblijvende offerte uit die voldoet aan uw wensen en mogelijkheden. Bij de uitvoering van de RI&E door HOEVERS Arbozorg is er altijd een kerndeskundige betrokken waardoor deze voldoet aan wet- en regelgeving. Door samen met HOEVERS Arbozorg de RI&E uit te voeren:

Z

Inzicht in aandachtspunten op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Z

Inzicht in arbo-zaken die al goed geregeld zijn

Z

Overzicht van verbeterpunten waarmee u direct aan de slag kunt

Z

Stimulans voor een systematische aanpak arbo-zaken

Z

Voldoen aan Artikel 5 Arbowet