veiligheidscultuur en -gedrag

veiligheids-cultuur en gedrag

Middel om veiligheid binnen organisaties naar hoger niveau te tillen

Verbeteren van veiligheidscultuur en -gedrag een must?

Binnen veel organisaties is er aandacht voor veiligheid en gezondheid. Middelen zijn op orde, medewerkers worden voorgelicht en krijgen instructies, de BHV organisatie staat. Maar toch ontstaan er nog regelmatig gevaarlijke situaties waarvan u denkt: “oei, dat ging net goed”. Er zijn af en toe wat ongevalletjes maar gelukkig niets ernstigs. Maar hoe reageert u als er toch eens een ernstig ongeval gebeurt doordat de collega nog even snel iets moest doen? En hoe voelt u zich als u van te voren wist dat dit wel vaker gebeurde maar het gelukkig altijd net goed ging?

Een goede veiligheidscultuur zorgt verkleind de kans op ongevallen maar net zoals bij organisatiecultuur in het algemeen, ontbreekt bij veiligheidscultuur een eenduidig beeld over het ‘concept veiligheidscultuur’ en verschillen de definities per (veiligheids)organisatie/instituut. Meer over Zeven dimensies maken een veiligheidscultuur >>> 

Ondersteuning bij verbeteren veiligheidscultuur en -gedrag

Veiligheidscultuur traject

HOEVERS Arbozorg kan u op verschillende manieren ondersteunen om te komen tot een verbetering van de veiligheidscultuur en -gedrag. Hierbij maken wij gebruik van de veiligheidsladder. Door een meting bepalen we op welke trede de organisatie zich bevindt. Uw organisatie bepaalt naar welke trede u wilt groeien. Door het geven van workshops aan management, leidinggevenden en medewerkers helpen wij om inzicht te geven in de huidige situatie en hoe gezamenlijk te komen tot de gewenste situatie. Voorbeeldgedrag, open communicatie, gezamenlijke grenzen bepalen zijn hierbij enkele onderwerpen die aan de orde komen. 

Samen werken aan het verbeteren van veiligheidscultuur en -gedrag?

Voorafgaand aan het verbetertraject brengen wij samen met de organisatie in kaart wat de wensen en mogelijkheden zijn. Er kan gekozen worden voor een top-down aanpak of bottom-up. Echter is commitment van het management essentieel, zij moeten willen, anders gaat het niet lukken. Een uitvoering van een meting om te bepalen waar de organisatie zich op de cultuurladder bevindt is een van de eerste stappen. Afhankelijk van het uiteindelijke doel wordt er in overleg een maatwerktraject afgesproken.

 

Om met een verbetertraject aan de slag te willen moet de organisatie de volgende doelen voor ogen hebben:

Z

Veiligheid is de basis bij beslissingen management

Z

Alle leidinggevenden zijn een voorbeeld als het gaat om veiligheidsgedrag

Z

Medewerkers durven elkaar aan te spreken op onveilig gedrag

Z

Onveilige situaties en bijna-ongevallen worden gemeld om doorlopend de veiligheid te verbeteren

Z

Verzuim daalt door toename veiligheidsgedrag (cultuur)

Z

Op naar ‘nul’ ongevallen door onveilig gedrag