Ergonomisch werkplekonderzoek

Verbeteren ERGONOMIE EN beperken fysieke overbelasting VOORKOMen KLACHTEN

Waarom een werkplekonderzoek?

Een goede werkplek en verstandig gebruik maken van het menselijk lichaam en ergonomische (til)hulpmiddelen verkleint de kans op klachten en uitval als gevolg van fysieke ongemakken of overbelasting.

 

WERKPLEKONDERZOEKEN DIE WIJ UITVOEREN

Ergonomisch werkplekonderzoek

Bij HOEVERS Arbozorg kunnen wij een werplekonderzoek voor u uitvoeren gericht op beeldschermwerk maar ook bij ander fysiek werk (van industriële aard). Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van door TNO ontwikkelde hulpmiddelen zoals HARM (Hand arm risicobeoordelingsmethode), WHI (Werkhoudingsinstrument), DUTCH ( Duw en trek check) e.d. Voor het uitvoeren van een werkplekonderzoek wordt de werkplek en werkzaamheden beoordeeld en worden medewerkers betrokken via een of meerdere gesprekken. Op basis van bevindingen worden praktische adviezen gegeven ter voorkoming of verergering van klachten.

Waarom een werkplekonderzoek door HOEVERS Arbozorg?

Wij staan voor een praktische benadering waarbij de theorie de praktijk ondersteunt. Het moet wel werkbaar blijven en hier is onze advisering op gericht. Er is veel praktijkkennis en kunde aanwezig om een goed oordeel te kunnen geven over belastende factoren in werkhouding en uit te voeren werkzaamheden. Door aanvullende trainingen is er specialistische kennis aanwezig.
Een door HOEVERS Arbozorg uitgevoerd werkplekonderzoek leidt tot:

Z

Inzicht in fysiek belastende factoren

Z

Inzicht in verbetermogelijkheden

Z

Een concreet en praktisch advies dat werkbaar is