thema’s

Gezond- en veiligheid op de werkplek dààr zetten wij ons graag voor in

Effectief werken aan veiligheid en gezondheid binnen een organisatie begint vaak met vragen zoals “Hoe veilig werken wij eigenlijk” en “Is het niet… te veel, te hoog, te hard, te donker, te warm, te droog, te stoffig, te …?”

Onderzoek

Om bovenstaande vraag inzichtelijk te krijgen kunnen diverse onderzoeksinstrumenten ingezet worden zoals de risico-inventarisatie en evaluatie, audits en inspecties, vragenlijsten gericht op de beleving van medewerkers e.d.
Ook kan er verdiepend onderzoek plaats vinden om inzichtelijk te krijgen in hoeverre er (schadelijke) blootstelling plaats vind aan bijvoorbeeld geluid, gevaarlijke stoffen e.d. Hieronder kunt u informatie vinden over de verschillende mogelijkheden
die wij bieden op het gebied van onderzoek.

thema’s waar WIJ ons DAGELIJKS voor inzetten

Gezondheid

Onderzoek naar stof, lasrook, kwartsstof, damp, lawaai, bacteriën/schimmels, binnenklimaat etc.

Veiligheid

Onderzoek naar werkplekinrichting, ongevallen, werkcultuur, preventiemedewerker etc.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E of RIE) is hét startpunt voor een goede en structurele zorg voor arbeidsomstandigheden (arbo) in een organisatie: veiligheid en gezondheid van het werk. Uit verschillende onderzoeken van het Ministerie van SZW blijkt dat 45 tot 50% van de bedrijven in Nederland niet beschikt over een RI&E (Jaarverslag 2018 Inspectie SZW, Arbobalans 2018, WEA 2016).

Advies

Op basis van onderzoek wat door ons wordt uitgevoerd krijgt u van ons heldere en praktische adviezen die voor u in de praktijk werkbaar zijn. Dit laatste vinden wij vooral belangrijk, het moet werkbaar blijven voor de medewerkers én voor het management. Dankzij onze jarenlange ervaring in verschillende branches en organisaties zijn wij in staat om u van een passend advies te voorzien. En wanneer wij de deskundigheid niet in huis hebben durven wij dat ook te zeggen. Maar wij helpen u wel verder met het zoeken naar de juiste deskundigheid waarvoor wij ons uitgebreide netwerk in kunnen zetten.