Er zijn plenty excuses om de pas uitgevoerde RI&E, voluit risico inventarisatie en evaluatie, in de la te laten liggen. Totdat de RI&E te oud is om nog te gebruiken en weer overnieuw gedaan kan worden. Ik ken ze allemaal, want ik heb ze zelf ook wel eens gebruikt, wat dacht je van:

 • Geen tijd.
 • We zitten midden in een organisatieverandering.
 • We wachten eerst de resultaten van het MTO af, die acties combineren we dan met de acties uit de RI&E.

50% van de bedrijven heeft geen RI&E. Maar je moet er al sinds 1994 één hebben. Zonder actuele RI&E riskeer je een flinke boete van Inspectie SZW. Maar dat is -volgens mij- niet de belangrijkste reden om met de RI&E aan de slag te gaan.

Waarom al die aandacht voor een -actuele- RI&E?

Inspectie SZW start een nieuwe campagne, te lezen in hun plan van 2020 en niet voor niets natuurlijk. Een actuele RI&E is gewoon noodzaak voor goede bedrijfsvoering. Het gaat ook ergens om, namelijk om de veiligheid, gezondheid en inzetbaarheid van je medewerkers. En dat is je bedrijfskapitaal. Naast de wettelijke verplichting en het eventuele risico op boetes geef ik je 3 zakelijke redenen om je RI&E uit de la te pakken en af te stoffen. Een RI&E draagt bij aan:

 • Minder verzuim door ongevallen en ziekte: doordat je weet wat de risico’s zijn en wat je eraan gaat doen maak je het werk veiliger en gezonder. Dit voordeel spreekt voor zich.
 • Werkplezier van medewerkers: aandacht voor gezondheid en gevoel van veiligheid vergroot de motivatie.
 • Positief imago: een werkgever met oog voor veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers is natuurlijk aantrekkelijk!

Dit zijn argumenten die je kunt gebruiken om de ondernemingsraad, je manager of de directie te overtuigen.

Wat heb jij als preventiemedewerker nou aan een actuele RI&E? (Want juist jij moet er ook wat aan hebben)

Een RI&E is een nulmeting, het is je kompas in de wirwar van arboregels. Je brengt ermee in kaart wat goed gaat binnen je bedrijf, wat beter kan en wat echt slecht gaat. En wat dus echt een risico vormt. Met deze driedeling in je achterhoofd kan je mooi prioriteren. Je maakt ermee je plan van aanpak, je meerjarenplan waarmee je vooruit kunt. Het helpt jou naast plannen, ook budgetten te reserveren, de directie en ondernemingsraad te informeren en leidinggevenden te helpen met de acties.

Meer redenen nodig? Kijk dan eens op RIE.nl over kosten en baten

De vier stappen Met onderstaande vier stappen is actuele RI&E een eitje.

1. Pak je RI&E erbij en controleer daarbij het volgende:

 • hebben we nieuwe werkprocessen;
 • heeft er verbouw/nieuwbouw plaatsgevonden;
 • hebben we nieuwe gereedschappen/machines;
 • hebben we nieuwe functies met andere risico’s;
 • zijn er nieuwe risico’s (denk bijvoorbeeld ook aan het Corona virus)?

2. Vul je RI&E aan met deze laatste stand van zaken. Weeg zelf af of je het aangevulde gedeelte van je RI&E opnieuw laat toetsen. (Lees voor hulp hierbij: Het toetsen van de RI&E op RIE.nl en RI&E zelf uitvoeren of laten toetsen.)

3. Pas vervolgens je plan van aanpak aan met de wijzigingen uit je RI&E. Neem ook het actiepunt op: Periodieke check RI&E op actualiteit (jaarlijks, per kwartaal of twee keer per jaar wat je zelf fijn vindt.) Dat is je stok achter de deur.

4. Voer je plan van aanpak uit. Denk hier de ‘plan-do-check-act’ cyclus van Deming zelf bij, dus na stap 4 ga je weer naar stap 1.

Het klinkt allemaal heel simpel en dat ís het ook. Maak het niet moeilijker dan nodig is.

Share This