Ronald Hoevers

Ronald is arbeidshygiënist (AH sinds 1996) en hoger veiligheidskundige (HVK sinds 2013). Na enkele jaren bij landelijke arbodiensten werkzaam te zijn geweest, is hij in 2005 gestart met PRISMA Arbozorg waar hij tot 2022 mede-eigenaar is gebleven. In april 2022 was het tijd voor het inslaan van nieuwe wegen en heeft hij HOEVERS Arbozorg opgericht.

Ronald richt zich op risicobeoordeling van de blootstelling op de werkplek: denk aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen (gassen, dampen, stof, biologische agentia), geluid en beoordeling van binnenklimaat. Daarnaast begeleidt hij organisaties in de uitvoering van de RI&E en / of toetst hij deze als gecertificeerde arbo-kerndeskundige (conform de Arbowet, -besluit en -regeling).

Met verhoogde interesse volgt hij de ontwikkelingen van nieuwe / smart technologie binnen de zorg voor veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Opgeteld al bijna 25 jaar actief als adviseur, training en (praktisch) onderzoeker en bijna 20 jaar als Kerndeskundige Arbeidshygiëne binnen enkele landelijke en regionale gecertificeerde arbodiensten.

Ronald is een ervaren arbeidshygiënist, die met graag de inhoud induikt en op de werkvloer ‘in de weer’ is met apparatuur. Het nauw betrekken van de klant en de medewerkers in zijn onderzoeken geeft zijn werk een belangrijke meerwaarde. Hij is ook een gesprekspartner voor directieleden of leidinggevenden om hen te bewegen tot het nemen van belangrijke en passende maatregelen. Hij is vasthoudend in het zoeken naar oplossingen met als doel een afgewogen advies te bieden.

Meer over Ronald

Ronald beheert verschillende websites en sociale media: via deze online kanalen en platformen deelt hij informatie en kennis rond gezond en veilig werken. In het weekend is hij op de weg (racefiets) of in het bos te vinden op een mountainbike of met wandelschoenen aan.

Expertise

  • Beoordelen risico gevaarlijke stoffen
  • Meten en beoordelen geluid blootstelling
  • Begeleiden, uitvoeren, toetsen RI&E
  • Smart en nieuwe technologie en media
  • Beoordelen binnenklimaat

Neem contact op

06-23855727

ronald@hoevers-arbozorg.nl