TRAINING PREVENTIEMEDEWERKER

TRAINING PREVENTIE MEDEWERKER

Praktische, interactieve en leuke training voor preventiemedewerkers

Praktische, interactieve en leuke training voor preventiemedewerkers

waarom training preventiemedewerker?

Iedere organisatie moet een of meerdere deskundige medewerkers hebben voor arbo en preventie: preventiemedewerker (s). Deze medewerker is actief met de arbeidsrisico’s uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), verbetermaatregelen uit het plan van aanpak (PVA) en het geven van adviezen aan werknemers, werkgever en de ondernemingsraad.

 

Aanstellen preventiemedewerker

Met aanstellen wordt bedoeld het toebedelen van taken want de preventiemedewerker hoeft geen functie te zijn. Het kunnen ook taken zijn die naast de reguliere taken van een andere functie worden uitgevoerd. Over de competenties (kennis, kunde) en tijdsbesteding van de preventiemedewerker moet een advies zijn opgenomen in de RI&E. Deze competenties zijn namelijk afhankelijk van de grootte van de organisatie, aanwezige gevaren/risico’s, aanwezigheid van andere deskundigheid, de status van arbozorg binnen de organisatie e.d.

Training verplicht?

Het is geen verplichting voor de preventiemedewerker om een training te volgen. Dit wordt echter wel aangeraden indien de medewerker of werkgever onvoldoende kennis en vaardigheden heeft. Wij bieden een praktische en interactieve training waarmee u een solide basis legt voor uw werkzaamheden als preventiemedewerker.

training preventiemedewerker

Algemene informatie

 

Wij werken met kleine groepen (van minimaal 5 tot maximaal 10) om iedere deelnemer met zijn of haar specifieke situatie en leerpunten voldoende aandacht te kunnen geven. Er is ook ruimte voor enkele bedrijfsspecifieke onderwerpen/vragen op dag twee indien dit wordt aangegeven op de eerste trainingsdag.

 

Inhoud Training Preventiemedewerker

 

De training Preventiemedewerker bestaat uit twee trainingsdagen. Deze zijn niet opeenvolgend maar met een interval van twee weken. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde:

 • Rol en positie preventiemedewerker: taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, positie preventiemedewerker verwerven binnen de organisatie d.m.v. stappenplannen, relatie ten opzichte van verschillende partijen zoals OR, medewerkers, werkgever, leidinggevenden en relevante in- en externe partijen .
 • Herkennen van gevaren en beoordelen van risico’s: met korte video’s wordt de vaardigheid van het herkennen van gevaarlijke situaties en handelingen getraind.
 • Risico inventarisatie en evaluatie: hoe voer je de RI&E uit, wat zijn verplichtingen rondom de RI&E , verschil gevaar, risico, prioriteit, bronaanpak, maatregel (arbeidshygiënische strategie).
 • Belangrijke aspecten bij een plan van aanpak: betrokkenheid medewerkers, OR en management creëren, hoe te implementeren binnen de organisatie en voortgang bewaken.
 • Belangrijke onderwerpen in de RI&E met specifieke aandacht voor o.a. fysieke belasting, binnenklimaat, bedrijfshulpverlening, arbobeleid, arbeidsveiligheid en -gezondheid.
 • Arbowet en -regelgeving: een korte introductie op en basiskennis over de beginselen, kaders, basisprincipes en hoofdpunten uit de wet, het besluit, de regeling en de branche-arbocatalogi.
 • Psychosociale Arbeidsbelasting en duurzame inzetbaarheid in het algemeen binnen organisaties: belasting-belastbaarheid, kenmerken duurzaam werk, eisen voor organisaties. *
 • Arbo-informatie en online-tools: introductie om eerste vragen van werknemers te kunnen beantwoorden: beoordelen juistheid van informatie, goede internetbronnen en handige online-tools. *

 

*) in de online training komen deze onderwerpen beperkter aan bod t.o.v. de fysieke training én betreft niet twee volledige trainingsdagen maar online trainingsdagen van twee keer 4 à 4,5 uur (exclusief ‘huiswerkopdracht’).

Locatie training PREVENTIEMEDEWERKER

Trainingslocatie

De fysieke trainingen worden gehouden op onze training locatie, Piet Heinstaat 5  Zutphen.

Het is ook mogelijk om de training in-company te laten verzorgen.

ONLINE TRAININGEN

De online trainingen vinden plaats via Microsoft Teams. Deze kunt u thuis of op het werk volgen indien u een (gratis) Microsoft account heeft.

 

Investering in tijd en geld

Kosten training in onze trainingsruimte in Zutphen

De deelname aan de tweedaagse training kost € 595,- (exclusief BTW) per deelnemer. Dit is inclusief:

 • Een heerlijke lunch
 • Toegang tot Mijn ARBOZORG
  • Digitaal naslagwerk
  • Certificaat
 • Toegang tot digitaal netwerk Preventiemedewerker.net om met collega preventiemedewerkers kennis te delen en uit te wisselen
 • Na de training blijft HOEVERS Arbozorg beschikbaar voor vragen en advies.

Kosten online training

De deelname aan deze training kost € 399,- (exclusief BTW) per deelnemer. Dit is inclusief:

 • Toegang tot Mijn ARBOZORG
  • Digitaal naslagwerk
  • Certificaat
 • Toegang tot digitaal netwerk Preventiemedewerker.net om met collega preventiemedewerkers kennis te delen en uit te wisselen
 • Na de training blijft HOEVERS Arbozorg beschikbaar voor uw eerste vragen en advies.

Tijdsinvestering

Training in Zutphen: twee trainingsdagen (tweede trainingsdag is ca. twee weken later) van 9:15 tot ca. 16:00 uur (tussen de middag een verzorgde lunch).

Online training: twee ruime dagdelen van 9:00 tot 14:00 uur online via Microsoft Teams (uiteraard met enkele korte pauzes en een langere pauze tussen de middag).

Leren in de praktijk

Tussen de twee trainingsdagen zit 1 tot 2 weken om de medewerkers de mogelijkheid te bieden om de kennis en ervaring (via een huiswerkopdracht) toe te passen en kennis te nemen van het naslagwerk. Aan de hand van kleine opdrachten en een huiswerkopdracht(je) wordt in de praktijk ‘feeling’ gekregen met het herkennen van gevaarlijke situaties en het beoordelen van risico’s. Door het presenteren van deze huiswerkopdracht wordt, enigszins, ook enigszins geoefend met communiceren en presenteren.

 

In-company

De training Preventiemedewerker kan ook in-company worden verzorgd.

Stuur voor meer informatie over de in-company mogelijkheden een mail naar  vul het onderstaande contactformulier in.

1Stap 1
2Stap 2
3Stap 3

Inschrijvingsformulier training preventiemedewerker

*) zijn verplichte velden. Bij aanmelding van meerdere personen graag per persoon één formulier invullen.