TRAINING PREVENTIEMEDEWERKER

TRAINING PREVENTIE MEDEWERKER

Praktische, interactieve en leuke training voor preventiemedewerkers
Praktische, interactieve en leuke training voor preventiemedewerkers

waarom training preventiemedewerker?

Iedere organisatie moet een of meerdere deskundige medewerkers hebben voor arbo en preventie: preventiemedewerker (s). Deze medewerker is actief met de arbeidsrisico’s uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), verbetermaatregelen uit het plan van aanpak (PVA) en het geven van adviezen aan werknemers, werkgever en de ondernemingsraad.

 

Aanstellen preventiemedewerker

Met aanstellen wordt bedoeld het toebedelen van taken want de preventiemedewerker hoeft geen functie te zijn. Het kunnen ook taken zijn die naast de reguliere taken van een andere functie worden uitgevoerd. Over de competenties (kennis, kunde) en tijdsbesteding van de preventiemedewerker moet een advies zijn opgenomen in de RI&E. Deze competenties zijn namelijk afhankelijk van de grootte van de organisatie, aanwezige gevaren/risico’s, aanwezigheid van andere deskundigheid, de status van arbozorg binnen de organisatie e.d.

Training verplicht?

Het is geen verplichting voor de preventiemedewerker om een training te volgen. Dit wordt echter wel aangeraden indien de medewerker of werkgever onvoldoende kennis en vaardigheden heeft. Wij bieden een praktische en interactieve training waarmee u een solide basis legt voor uw werkzaamheden als preventiemedewerker.

training preventiemedewerker

Algemene informatie

 

Wij werken met kleine groepen (van minimaal 5 tot maximaal 10) om iedere deelnemer met zijn of haar specifieke situatie en leerpunten voldoende aandacht te kunnen geven. Er is ook ruimte voor enkele bedrijfsspecifieke onderwerpen/vragen op dag twee indien dit wordt aangegeven op de eerste trainingsdag.

 

Inhoud Training Preventiemedewerker

 

De training Preventiemedewerker bestaat uit twee trainingsdagen. Deze zijn niet opeenvolgend maar met een interval van twee weken. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde:

 • Rol en positie preventiemedewerker: taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, positie preventiemedewerker verwerven binnen de organisatie d.m.v. stappenplannen, relatie ten opzichte van verschillende partijen zoals OR, medewerkers, werkgever, leidinggevenden en relevante in- en externe partijen .
 • Herkennen van gevaren en beoordelen van risico’s: met korte video’s wordt de vaardigheid van het herkennen van gevaarlijke situaties en handelingen getraind.
 • Risico inventarisatie en evaluatie: hoe voer je de RI&E uit, wat zijn verplichtingen rondom de RI&E , verschil gevaar, risico, prioriteit, bronaanpak, maatregel (arbeidshygiënische strategie).
 • Belangrijke aspecten bij een plan van aanpak: betrokkenheid medewerkers, OR en management creëren, hoe te implementeren binnen de organisatie en voortgang bewaken.
 • Belangrijke onderwerpen in de RI&E met specifieke aandacht voor o.a. fysieke belasting, binnenklimaat, bedrijfshulpverlening, arbobeleid, arbeidsveiligheid en -gezondheid.
 • Arbowet en -regelgeving: een korte introductie op en basiskennis over de beginselen, kaders, basisprincipes en hoofdpunten uit de wet, het besluit, de regeling en de branche arbocatalogi.
 • Arbo-informatie en online-tools: introductie om eerste vragen van werknemers te kunnen beantwoorden: beoordelen juistheid van informatie, goede internetbronnen en handige online-tools. *

 

 

Locatie training PREVENTIEMEDEWERKER

Trainingslocatie

De trainingen worden verzorgd in ons kantoorgebouw in Zutphen. Soms wordt uitgeweken naar een andere trainingslocatie in de Stedendriehoek (Zutphen-Apeldoorn-Deventer).

Vanaf 4 deelnemers kan de training in-company worden gegeven. 

 

Investering in tijd en geld

 

Kosten training open-inschrijving

De deelname aan de tweedaagse training kost € 695,- (exclusief BTW) per deelnemer. Beide dagen is dat is inclusief:

 • Een prima lunch / een of meerdere luxe broodjes
 • Toegang tot ‘Mijn Arbozorg’
  • Powerpoints van de training
  • Video’s
  • Digitaal naslagwerk
  • Deelnamecertificaat
 • Toegang tot digitaal platform Preventiemedewerker.net om met (andere) preventiemedewerkers kennis te delen en uit te wisselen, contact te houden
 • Na de training blijft HOEVERS Arbozorg beschikbaar voor eerste lijn / eenvoudige vragen

 

Kosten training in-company (op offerte basis)

Kosten van de in-company training zijn afhankelijk van uw wensen (standaard, maatwerk) en mogelijkheden. In de basis verzorgen wij de training in twee dagen. Als u meer wil weten over de inhoud, het afstemmen van maatwerk of de kosten? Neem daarvoor contact met ons op via het contact formulier >>>

 

Tijdsinvestering

De open-inschrijving training is verdeeld over twee dagen van 9:15 tot ca.15:30/16:00 uur (de tweede dag is ca. twee tot drie weken later). Voor de ‘huiswerkopdracht’ moeten deelnemers rekening houden met ongeveer een dagdeel (ca. 2 tot 4 uur) maar is die extra tijdsinvestering zeker waard!

 

Leren in de praktijk

Tussen de twee trainingsdagen zit een tijdsperiode om de medewerkers de mogelijkheid te bieden om de kennis en ervaring toe te passen en kennis te nemen van achtergrondinformatie. Aan de hand van een interactieve onderdelen én de ‘huiswerkopdracht’ wordt in de praktijk ‘feeling’ gekregen met de rol van preventiemedewerker en het herkennen van gevaren en het beoordelen van arbeidsrisico’s. Door korte presentatie op de tweede dag wordt ook, in een veilige omgeving, geoefend met presenteren en discussiëren over ‘Arbo-zaken’.

 

In-company

De training Preventiemedewerker kan ook in-company worden verzorgd: het minimum aantal deelnemers is 4 tot maximaal 10.

Interesse? Of wilt u meer informatie of een offerte? Vul dan onderstaande contactformulier in.

Mevr. / Dhr. / Anders(Vereist)

Naam(Vereist)

Stap 1 van 3

Trainingsdata(Vereist)
Bij aanmelding van meerdere personen graag per persoon één formulier invullen.