BINNENKLIMAAT ONDERZOEK

Een onderzoek naar klimaatfactoren geeft objectief inzicht in klachten en oplossingen

KLACHTEN OVER HET BINNENKLIMAAT?

Op kantoren is het binnenklimaat onder medewerkers regelmatig een onderwerp van klachten en discussie: te koud, te warm, te benauwd, hinderlijke tocht, droge ogen of hoofdpijn aan het eind van een dag.

Alle medewerkers op ieder moment van het jaar, maand, week, dag tevreden te houden is een utopie. In een ideale situatie blijft nog 10% van de medewerkers klachten houden over het binnenklimaat.

Maar als klachten breed gedragen zijn of medewerkers vallen uit of dreigen uit te vallen mogelijk gerelateerd aan het binnenklimaat dan kan het verstandig zijn om het binnenklimaat objectief te laten beoordelen.

METEN = WETEN

Het binnenklimaat en de beleving hiervan is samenspel van de mogelijkheden van de techniek, het gebouw en de ervaring medewerkers. De techniek richt zich op de parameters in een klimaatbeheerssysteem die daarmee een goed binnenklimaat zouden moeten regelen. De ervaringen van medewerkers kunnen echter compleet anders zijn.

Hoe verloopt een binnenklimaatonderzoek? We maken telefonisch of op uw bedrijf eerst een analyse van uw de vraag of de klachten. Wat is er precies aan de hand en/of spelen er meerdere zaken? Aan de hand hiervan maken we een onderzoekvoorstel en offerte. Het voorstel kan zijn:

Optie 1

een oriënterend bezoek met óf zonder indicatieve (kortdurende) metingen (luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en CO2, als ‘maat’ voor verversing/luchtkwaliteit)

Optie 3

als optie 2 aangevuld met uitgebreide analyse van de klachten (rondgang/gesprek afdeling met klachten) én analyse werking klimaatbeheerssysteem (contactpersoon facilitair).

Optie 2

een oriënterend bezoek met doorlopende oriënterende metingen die werkweek of 2 werkweken doorlopen (luchtsnelheid, luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en CO2, als ‘maat’ voor verversing/luchtkwaliteit)

Optie 4

als optie 2 aangevuld met metingen naar biologische agentia (monstername bacteriën, schimmels/gisten in lucht en van verontreinigde oppervlakken) óf (fijn)stof concentraties.

Optie 3 en 4 vullen aan op 1 of 2 en kunnen trapsgewijs worden ingezet. Soms geeft optie 1 (kort en snel indicatief meten) maar veelal optie 2 (werkweek oriënterend meten) een redelijk tot goed ‘beeld’ om over te adviseren. Uitgebreidere analyse van klimaatbeheersysteem of specifieke metingen (naar bijv. fijnstof, biologische agentia) kunnen nodig zijn, afhankelijk van gesignaleerde klachten.

Uiteraard is ‘maatwerk’ in het onderzoek naar het binnenklimaat ook mogelijk. De gewenste maatwerk bespreken we in stap 1 en 2 van een aanstaand onderzoek:

Stap 1

Intake vraag en omvang (telefonisch of ter plaatse)

Stap 4

Verwerken en beoordelen meetresultaten en aanvullende gegevens

Stap 2

Offerte onderzoek/meetplan voor een van bovenstaande opties

Stap 5

Rapportage met conclusies en advies over maatregelen indien nodig

Stap 3

Bezoeken met of zonder metingen in samenwerking met opdrachtgever

Stap 6

Nabespreking met opdrachtgever

Onze arbeidshygiënisten hebben veel ervaring en weten wat nodig is allerlei werksituaties goed te meten en deze te beoordelen.

Wij schakelen we ook graag met uw arbodienst / bedrijfsarts omdat klachten ook tot verzuim kunnen hebben geleid en signalen van andere problematiek kunnen zijn.

WAAROM LATEN METEN?

 

Op ieder kantoor waar klachten zijn hangen digitale thermo- en hygrometers uit kado- of verzorgingswinkels. Een facilitaire dienst heeft vaak ook de beschikking over meetinstrumenten.

Een belangrijke reden om het onderzoek het onderzoek te laten doen is dat we bij metingen gebruik maken van geijkte meetapparatuur en we meten op de wekplekken / posities van de medewerkers.

Daarnaast zijn wij bij HOEVERS Arbozorg onafhankelijk.

Z

Onafhankelijke arbo-professionals

Z

Ervaring met en kennis van binnenklimaat problematiek

Z

Geijkte meetapparatuur

Z

Betrokkenheid van medewerkers in het onderzoek

Z

Een bredere kijk naar risico’s bij binnenklimaatproblematiek