Nieuwe digitale technologie

Digitale en technologische ontwikkelingen bieden kansen en risico’s voor de veiligheid en gezondheid van ons leven en op het werk.

GEEN INZICHT IN DIGITALE TECHNOLOGISCHE KANSEN EN RISICO’S?

Technologische ontwikkelingen gaan in rap tempo en het werken ‘met of vanaf papier’ wordt minder en minder. Deze veranderingen bieden kansen voor de veiligheid en gezondheid op het werk. Maar dit betekent ook nieuwe risico’s. Denk daarbij aan risico’s zoals extra stress door een verhoogde informatiestroom, gebrek aan overzicht, storingen in de techniek of software, veiligheid van de gegevens maar ook het gevoel van ‘het niet meer mee kunnen komen’ voor een groep medewerkers.

Bij kansen moet je denken aan dat meer goede informatie (data) die meer, sneller en beter inzicht geeft in de veiligheid. Met deze inzichten kun je snel en vroegtijdig ingrijpen om ongevallen of ziekten te voorkomen. Dat kan simpel zijn door een raam tijdig open te zetten op basis van een digitale klimaatsensor of een digitaal meldsysteem van gevaarlijke situaties die helpen om snel in actie te komen om een toekomstig ernstig ongeval te voorkomen.

Bij kansen kun je ook denken aan nieuwe trainingsvormen in veilig en gezond werken die de (digitale) technologie biedt. Van digitale trainingsplatformen met video’s tot geavanceerde systemen met ‘virtual’ en ‘augmented reality’.

BETERE KEUZE = VERHOOGDE VEILIGHEID

De mogelijkheden voor de inzet van nieuwe digitale technologie zijn breed. Op allerlei terreinen zijn verschillende aanbieders. Maar u staat alleen voor de keuze over het wel of niet inzetten in uw organisatie. Met onze dienstverlening willen we inzicht en hulp bieden bij de keuze en inzet nieuwe digitale technologie als het gaat om het verhogen van de veiligheid en gezondheid op het werk. Door onze jarenlange interesse en het volgen van deze ontwikkelingen hebben we een breder beeld van de mogelijkheden. Aan welke voorbeelden kun je denken: de inzet van een online RI&E systeem, meldsysteem van incidenten, sensoren om het binnenklimaat te monitoren, digitale trainingsplatformen, systemen om gevaarlijke stoffen in kaart te brengen, mogelijkheden van gebruik veiligheid bevorderende apps op de werkvloer etc. Hoe gaan we te werk?

  1. Intake vraag
  2. Urenbegroting of offerte voor ondersteuning bij uw vraag
  3. Vaststellen en -leggen van behoeften en eisen van de nieuwe technologie
  4. Samen met u gesprekken met potentiële leveranciers/producten
  5. Adviesrapport over beste ‘match’
  6. Afhankelijk van de vraag kan de introductie worden begeleid of gemonitord.

Staat u nog aan het begin van kennis van de inzet van deze mogelijkheden? We kunnen ook inspirerende presentaties of trainingen geven om een beeld te schetsen van de toepassingsmogelijkheden van deze nieuwe digitale technologie op de veiligheid en gezondheid van het werk.

WAAROM HULP?

Veel organisaties zien de kansen en mogelijkheden van nieuwe technologie en willen daar binnen hun organisatie verder mee. De kennis en ervaring ontbreekt om hierin een goed afgewogen keuze te maken.

Investeren in onze ondersteuning bij deze moeilijke keuzes voorkomt verkeerde keuzes. Bij HOEVERS Arbozorg richten we ons op onafhankelijk advies.

Z

Brede kennis van digitale en technologische ontwikkelingen

Z

Ervaring in het verbeteren en managen van veiligheid en gezondheid

Z

Beter overwogen keuzes in het toepassen van nieuwe mogelijkheden