ONDERZOEK BLOOTSTELLING DOOR METEN

Meten = weten | Slim en professioneel metingen naar gas, damp of stof

ADEMEN UW MEDEWERKERS GASSEN, DAMPEN OF STOF IN?

Werken uw medewerkers met gevaarlijke stoffen of in situaties waar gassen, dampen of stofdeeltjes vrijkomen? En u heeft geen idee of u bent niet helemaal zeker dat vroeg of laat gevolgen zou kunnen hebben voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers.
Als duidelijk is om welk gas, damp of stof het gaat, dan kan het goed zijn om via metingen op basis van een goed meetplan de concentratie te meten.

METEN = WETEN

Bij het werken met gevaarlijke stoffen (vloeistof, gas, poeders et cetera), een verbrandingsproces, een reactie of het bewerken van materiaal kunnen gassen, dampen of deeltjes vrijkomen. Blootstellingen zijn soms wel en soms niet goed te schatten met statische modellen, Aan de andere kant kan het ook makkelijker of wenselijk zijn om de blootstelling te meten met meetinstrumenten of analytische meetmethoden.

Bij ons werken arbeidshygiënisten die weten wat nodig is om verstandig en goed te (kunnen) meten. Hiervoor is een doordacht meetplan nodig. De blootstelling is afhankelijk van verschillende werk- en omgevingsfactoren. Bij het toetsen van meetresultaten is de zelf vastgestelde of wettelijke grenswaarde ‘het draaipunt’ om te bepalen of de blootstelling veilig en gezond is.

Onze arbeidshygiënisten werken alleen met doordachte meetplannen, geijkte meetapparatuur, erkende meetmethoden en volgens de bestaande normen en richtlijnen waardoor de kwaliteit van het onderzoek is gewaarborgd.

Stap 1

Intake van het probleem aan de hand van een bezoek, achtergrond informatie zoals veiligheidsinformatiebladen en/of werkwijzen

Stap 2

Offerte voor opstellen meetplan en -strategie

Stap 3

Na akkoord: vaststellen grenswaarden om te toetsen

Stap 4

Bezoek(en) met metingen op de werkplek volgens meetplan en -strategie

Stap 5

Beoordeling en rapportage meetresultaten, conclusie en voorstel tot passende maatregelen (indien nodig)

Stap 6

Nabespreking met opdrachtgever

WAAROM METEN?

Er wordt vaak gedacht dat alle stoffen, gassen en dampen zijn te meten en voor ieder component een wettelijke grenswaarde bestaat. Maar dat is niet het geval. Wij hebben goed inzicht in wat is te meten en kennis voor het vaststellen (afleiden) van grenswaarden.

Goed meten kan kostbaar zijn. Wij wegen de kosten altijd mee in ons voorstel, een meting moet zinvol zijn! Wij meten niet ‘om-te-meten’: het moet een meerwaarde hebben.

Er zijn statistische blootstellingsmodellen waarmee de blootstelling ook kan worden geschat waardoor metingen ook niet altijd nodig zijn. Aanvullende praktische metingen kunnen bij onverwachte/afwijkende hoge of lage uitkomsten uit statistische blootstellingsmodellen, zekerheid bieden.

Z

Bepalen aanvullende en specifieke blootstelling naast gestandaardiseerde computermodellen

Z

Voorkomen van discussie

Z

Onderwerp op de agenda

Z

Zichtbaar en serieus aandacht geven bij ongerustheid

Z

Eigen situatie in praktijk toetsen aan grenswaarden