GEVAARLIJKE STOFFEN IN GRIP

Verantwoord werken met gevaarlijke stoffen voorkomt beroepsziekten en schade aan gezondheid.

Werken uw medewerkers met gevaarlijke stoffen?

Werken uw medewerkers met gevaarlijke stoffen? Of komen er werksituaties voor waarbij gassen, dampen of stofdeeltjes vrijkomen? En weet u eigenlijk niet of het “wel-of-geen kwaad” kan voor de gezondheid van uw medewerkers? Dan is het verstandig, en veelal, verplicht om deze risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen nader in kaart te brengen, te toetsen aan “grenzen”, te beheersen met maatregelen en deze te borgen. Hiervoor ga je aan de slag met het vier-stappenplan van Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA).

STAPPENPLAN GEVAARLIJKE STOFFEN

Stap 1

Inventariseer welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn of vrijkomen tijdens de werkzaamheden waarbij wordt gekeken naar de eigenschappen van deze stoffen en het toegestane gebruik. U gaat aan de slag met het krijgen van overzicht.

Stap 2

Beoordeel of er sprake is van mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen en daarbij een grenswaarde wordt overschreden. Door meten óf schatten met tools / modellen zoals Stoffenmanager, Advanced REACH Tool etc.

Stap 3

Nemen van maatregelen als blijkt dat in situatie grenswaarden worden overschreden. Deze maatregelen hebben het meeste effect als de bron wordt aangepakt (vervangen) maar het begint ook met gezond-verstandmaatregelen die u praktisch gevaarlijke situaties helpt voorkomen.

Stap 4

Borg dat de blootstelling aan gevaarlijke stoffen blijvend wordt beheerst door een standaard aanpak van veranderingen in de werkzaamheden of inrichting van het werkplek.

Wij kunnen kunnen u helpen bij het doorlopen van deze vier stappen. Wellicht kunt u het (ten dele) zelf doen. Wij kunnen het ook voor u doen maar daarbij is uw hulp ook onontbeerlijk. Deze structurele aanpak volgt het zogenaamde “Zelfinspectie vier-stappenplan” van de Zelfinspectie.nl-website. De vier stappen zijn helder en eenvoudig maar kunnen bij organisaties met veel gevaarlijke stoffen leiden tot een tijdrovende en/of complexe uitdaging. Onze arbeidshygiënisten helpen u daar graag bij.

WAAROM INZICHT GEVAARLIJKE STOFFEN?

Veel klanten denken niet dat ze te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Maar op bijna iedere werkplek zijn stoffen aanwezig die gelabeld zijn als ‘gevaarlijk’, ‘irriterend’ of ‘brandbaar’. Ook komen stoffen vrij door een productieproces, bewerken of transportmiddelen.

Men denkt vaak dat de aanpak van gevaarlijke stoffen ingewikkeld is en men daarom links laat liggen. Maar het stappenplan helpt om relatief eenvoudig door het proces heen te loodsen en wij kunnen u daarbij helpen als het toch ingewikkeld wordt.

Ook de tijd die ervoor nodig is kan wel als een belemmering worden gezien. Het is inderdaad zo dat het doorlopen van het proces tijd kost maar u kunt er ook de tijd voor nemen door het stapje-voor-stapje te doen en een langere looptijd in te calculeren.

Z

Eenvoudig door vier stappenplan

Z

Uitbesteden mogelijk bij gebrek aan tijd

Z

Professionele ondersteuning bij gebrek aan kennis

Z

Uw werknemers langer gezond houden

Z

Kans op beroepsziekten verkleinen

Z

Kans op financiële consequenties door claims of boetes verkleinen

Z

Duidelijkheid voor werkgever en werknemer

Z

Concrete gezondverstandmaatregelen helpen

meten gevaarlijke stoffen

Werken uw medewerkers met gevaarlijke stoffen of in situaties waar gassen, dampen of stofdeeltjes vrijkomen? En u of uw medewerkers vragen zich af of het gevolgen zou kunnen hebben voor de gezondheid van uw medewerkers.

Meten vanuit een slim en goed meetplan kan duidelijkheid verschaffen en onrust voorkomen of u helpen met het treffen van de best passende voorzorgsmaatregelen.