Gezondheid op het werk

Voorkom gezondheidsschade en ziek(t)en voor nu én later

Gezonde werkomstandigheden houden medewerkers
productiever en duurzamer inzetbaar

Elke organisatie wil haar medewerkers in een gezonde situatie hun werk laten doen. Niemand wil dat een medewerker (permanent) ziek kan worden van zijn of haar werkomgeving of werk.

Een lichaam kan vele vormen van belasting en ziekten aan en is vaak in staat om zich daarvan te herstellen. Maar niet iedere ziekte of belasting óf medewerker is echter gelijk. Bij belasting hebben we het dan niet over fysieke belasting maar ook over gezondheid belastende factoren zoals geluid, trillingen, klimatologische omstandigheden, bacteriën, schimmels en gassen, dampen of stoffen in de lucht. Om te waken over gezonde werkomstandigheden is inzicht in deze factoren van belang maar ook een brede en samenhangende aanpak waarbij ook veiligheid en duurzame inzetbaarheid door afgewogen psychische belastbaarheid wordt meegenomen.

De meerderheid (bijna 60%) van alle beroepsziekten in Nederland heeft te maken met de psyche van de medewerker maar ook het gehoor (door schadelijk geluid), bewegingsapparaat (door fysieke overbelasting), huid en luchtwegen (door stoffen) vormen samen ook bijna 40% van alle meldingen (NCVB 2018).

Als wordt gekeken naar de ziektelast (maat van gezondheidsverlies), sterfte en zorguitgaven in Nederland dan spelen werkomstandigheden, na gezond gedrag en persoonsgebonden factoren een de belangrijkste rol. Gevaarlijke stoffen op de werkplek veroorzaken niet alleen ongeveer 4.000 vroegtijdige doden op jaarbasis maar ook 3% van de totale ziektelast. In zorguitgaven komt dat neer op € 1,6 miljard voor psychische belasting, fysieke belasting en stoffen samen. Om iedereen lang gezond en inzetbaar te houden moeten spelen gezonde werkomstandigheden een cruciale rol. (VTV 2018).

Hou het werk gezond en medewerkers inzetbaar

Werkplekonderzoek

Een gezond ingerichte werkplek voorkomt klachten aan het bewegingsapparaat van medewerkers. Actief zitgedrag, een goede werkhouding, tillen, duwen en trekken met mate kan uitval voorkomen. Een te hoge blootstelling aan gassen, dampen of stofdeeltjes kunnen ook leiden tot direct of uitgesteld (ziekte)verzuim met veelal een langdurig en soms permanent karakter.

Meten van geluid

Jaarlijks worden enkele duizenden medewerkers geconfronteerd met blijvende gehoorschade dat niet alleen leidt tot doofheid, suizen maar ook tot isolatie. Voorkom deze gevolgen door tijdig voldoende maatregelen te treffen op basis van inzicht en de geluidsniveau bij de verschillende functies en werkzaamheden in uw organisatie.

Gevaarlijke stoffen in grip

Om de gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen te voorkomen is een structurele aanpak noodzakelijk. Na inzicht in de aanwezigheid, mate van blootstelling vormt het nemen van maatregelen die worden geborgd de vier belangrijke pijlers van gezonde werkomstandigheden bij her werken met of rond gassen, dampen en stofdeeltjes.

Nieuwe digitale technologie

De technologische ontwikkelingen gaan in rap tempo. Zij bieden kansen en maar kunnen ook nieuwe risico’s vormen voor de medewerkers op de werkvloer. Kennis over de gezondheid van de werkplek wordt in de toekomst niet meer via papier aangeboden of vanuit schoolbanken geleerd maar zullen de komende jaren drastisch wijzigen.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E of RIE) is hét startpunt voor een goede en structurele zorg voor arbeidsomstandigheden (arbo) in een organisatie: veiligheid en gezondheid van het werk. Uit verschillende onderzoeken van het Ministerie van SZW blijkt dat 45 tot 50% van de bedrijven in Nederland niet beschikt over een RI&E (Jaarverslag 2018 Inspectie SZW, Arbobalans 2018, WEA 2016).

GA AAN DE SLAG MET GEZONDERE WERKOMSTANDIGHEDEN

Wilt u aan de slag met het creëren van gezondere werkomstandigheden, maar weet u niet waar en hoe u moet beginnen? Vindt u het lastig om het thema gezondere werkomstandigheden op de agenda te krijgen of wilt u meer weten wat dit voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op! Bij HOEVERS Arbozorg helpen wij dagelijks bedrijven en non-profit organisaties met het stimuleren van gezonder werk door metingen, advies over maatregelen of een complete structurele aanpak. Maak geheel vrijblijvend een afspraak met een van onze arbo-professionals, dan bespreken we samen een plan uw organisatie.