Veiligheid

Medewerkers veilig aan het werk en weer veilig thuis laten komen

Optimale veiligheid op de werkvloer

Elke organisatie wil optimale veiligheid voor de medewerkers tijdens hun werk. Om dat te realiseren is goed inzicht nodig waar mogelijke onveilige situaties aanwezig zijn. Het herkennen van gevaren is essentieel, zodat er ook iets aan gedaan kan worden.

Het structureel aanpakken van aandachtspunten, het aanspreken op onveilig gedrag en een continue aandacht van het management zijn de uitgangspunten voor optimale veiligheid.

WERKEN AAN VEILIG WERKEN

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Een goed uitgevoerde RI&E leidt tot inzicht in de veiligheid en gezondheid binnen uw organisatie. Waar liggen de risico’s en wat kan er gedaan worden om deze risico’s te minimaliseren. Door hier doorlopend aan te werken wordt het veiliger en gezonder waardoor er een bijdrage wordt geleverd aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en aan de totale continuïteit van uw organisatie.

Preventiemedewerker

Iedere organisatie moet een of meerdere deskundige medewerkers hebben voor arbo en preventie: preventiemedewerker (s). Deze medewerker is actief bezig met de arbeidsrisico’s uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), verbetermaatregelen uit het plan van aanpak (PVA) en het geven van adviezen aan werknemers, werkgever en de ondernemingsraad.

Veiligheidscultuur en -gedrag

Binnen veel organisaties is er aandacht voor veiligheid en gezondheid. Middelen zijn op orde, medewerkers worden voorgelicht en krijgen instructies, de BHV organisatie staat. Maar toch ontstaan er nog regelmatig gevaarlijke situaties waarvan u denkt: “oei, dat ging net goed”. Er zijn af en toe wat ongevalletjes maar gelukkig niets ernstigs. Maar hoe reageert u als er toch eens een ernstig ongeval gebeurt doordat de collega nog even snel iets moest doen? En hoe voelt u zich als u van te voren wist dat dit wel vaker gebeurde maar het gelukkig altijd net goed ging?

Werkplekonderzoek

Voordat u begint aan uw werkzaamheden is het aan te bevelen om de werkplek en de werkzaamheden te laten beoordelen, gericht op een ergonomisch gezonde houding, ter voorkoming van klachten. Daarnaast kan het zijn dat er tijdens werkzaamheden fysieke klachten gaan ontstaan waarbij het aan te bevelen is een ergonomische beoordeling uit te voeren om te voorkomen dat klachten erger gaan worden en gaan leiden tot uitval.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E of RIE) is hét startpunt voor een goede en structurele zorg voor arbeidsomstandigheden (arbo) in een organisatie: veiligheid en gezondheid van het werk. Uit verschillende onderzoeken van het Ministerie van SZW blijkt dat 45 tot 50% van de bedrijven in Nederland niet beschikt over een RI&E (Jaarverslag 2018 Inspectie SZW, Arbobalans 2018, WEA 2016).

MAAK WERK VAN Veiligheid

Wilt u werken aan een optimale veiligheid op de werkvloer zodat uw medewerkers na het werk weer veilig en gezond naar huis kunnen, maar weet u niet waar en hoe u moet beginnen? Neem contact met ons op! Wij helpen bedrijven en (non-profit) organisaties met het optimaliseren van veiligheid. Maak geheel vrijblijvend een afspraak met een van ons dan bespreken we samen de mogelijkheden voor uw organisatie.