Onderzoek bedrijfsongeval

Jaarlijks vinden er zo’n 150.000 bedrijfsongevallen plaats

Ernstige ongevallen (ziekenhuisopname, blijvend letsel of dodelijke afloop) dienen gemeld te worden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

 

Doel van onderzoek

De inspectie doet afhankelijk van de ernst onderzoek naar het ongeval. Primair is een dergelijk onderzoek gericht op het constateren van een overtreding van de Arbowet en -regelgeving en minder op waarheidsvinding en oorzaken die hebben geleid tot het ongeval en letsel. In de rapporten zal ook geen / beperkt advies worden gegeven op welke wijze een toekomstig of mogelijk gelieerde ongevallen kunnen worden voorkomen.

Basisoorzaken

Daarom is naast een onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie het aan te raden een eigen onderzoek naar het ongeval te laten plaats vinden om te beoordelen welke basisoorzaken hebben kunnen leiden tot het ongeval. Hiermee kunnen deze basisoorzaken worden aangepakt om te voorkomen dat een ongeval in de toekomst nogmaals voorkomt. HOEVERS Arbozorg kan dit onderzoek voor u uitvoeren.

Advies

De veiligheidskundige heeft diverse onderzoeksmethodieken beschikbaar die kunnen worden toegepast om een gedegen onderzoek uit te kunnen voeren. Het is van belang om zo kort mogelijk na het ongeval het onderzoek te starten zodat de situatie en getuigen direct beoordeeld en gehoord kunnen worden. Naar aanleiding van het onderzoek ontvangt u concrete en praktische adviezen gericht op de organisatie, techniek of gedrag om te voorkomen dat dergelijke ongevallen in de toekomst nogmaals plaats vinden.

Neemt u contact met ons op om een vrijblijvende afspraak te maken zodat we kunnen kijken welke manier het best bij u en uw bedrijf past. Op basis daarvan sturen wij u een offerte op maat.